DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Chocolate negro 56% con laranxa - Solé - 100gr

2.68€

Chocolate con laranxa SOLÉ
Ingredientes:  56% de cacao* mínimo,azúcar integral de caña*, manteca de cacao*,  aceite esencia de laranxaa 0.1%* e vainilla*. Pode conter trazas de leite e froitos secos. 
Conservar en lugar fresco e seco.
*Ingredientes de producción ecolóxica.

Engadir á cesta:

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '211' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '211' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]