DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Limón eco (grande)

2.75€/Kg

Orixe: Galicia

Os limóns conteñen:
-Vitaminas: moi rico en C; en menor cantidade: A, E, e grupo B.
- Minerais: altas doses de potasio, magnesio, calcio, fósforo, e tamén de cobre, cinc, ferro e manganeso.
Viñéronselle atribuíndo notables propiedades curativas: beneficioso para a circulación (redución presión arterial) axuda á dixestión, branqueador, astrinxente, e polo seu alto contido en vitamina C axuda previr arrefriados e a fortalecer o noso sistema inmunolóxico.
É estimulante para as funcións do páncreas e do fígado. Utilízase en moito remedios caseiros: gargarexos para o alivio da dor de garganta, úlceras de boca e xenxivite, Actúa contra as graxas por este motivo é un ingrediente frecuente das axudas e curas de adelgazamento e mesmo de moitos deterxentes.


Engadir á cesta:


1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '920' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '920' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]