DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Pisto daiqui bio-370g-

2.85€

Elaborado cos productos da horta Daiquí.
Cabaciños*, cebola*, pemento*, tomate*, berenxena, xirope de agave* e aceite de oliva virxe casa Balbom*.
*de producción ecolóxica
Listo para ser engadido a calquera plato.


Engadir á cesta:

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '989' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '989' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]