DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Tentaculos de calamar en salsa galega -lata 120 gr.

2.80€

Orixe : Galiza -Pan do mar-
Ingradientes: trozos de tentáculos de calamar xigante (Dosidicus gigas) 75%, procedente da pesca sustentable realizada nas costas do Pacífico Peruano (zona FAO) cocidos o vapor e envasados en la típica salsa galega elaborada con aceite de oliva virxen de primeira prensada en frio, pimentón, cebola, allo e sal marina, todo provinte da agricultura ecolóxica certificada
Consumo preferente antes do 31/12/2020

Engadir á cesta:

1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1236' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1236' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]