DaiquíEspañol  Gallego  
Coidamos da terra para coidar de ti  

Pate de sardinas -125 gr.-

2.70€

Orixe : Galiza -Pan do mar-
 Ingredientes: Atún (52%), Aceitunas (22%)*, Aceite de oliva virxen extra (12%)*, Puré de patacas (9%)*, Cebola*, Allo*, Pemienta*, Almidón de millo*, Sal mariña. (*: procedente da agricultura ecolóxica). Producto libre de gluten.

Engadir á cesta:


1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'qagi361.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '907' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '907' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 0]